Budowa

Jak powinien być usytuowany dom na działce?

Usytuowanie domu na działce musi być nie tylko komfortowe dla mieszkańców, ale również zgodne z przepisami prawa budowlanego. Nie można więc samodzielnie określić lokalizacji, jeśli jest ona sprzeczna z aktualnie obowiązującymi przepisami. Poniżej opisano, jak wygląda odpowiednie zagospodarowanie działki budowlanej. Są to informacje, które z pewnością przydadzą się osobom, które planują w najbliższym czasie budowę domu.

Zagospodarowanie działki – na to zwróćmy uwagę

Zagrożenia i uciążliwości

Przepisy prawne mówią, że dom nie może znajdować się w miejscu, które w szczególny sposób narażone jest na zagrożenia oraz inne uciążliwości, które mogłyby zakłócić życie mieszkańców. Mowa tutaj o m.in. bliskiej odległości od obszaru działalności górniczej, silnych drganiach, uporczywych hałasach, możliwości osuwania się lub zalania gruntu (wodami opadowymi), obszarach promieniowania i pól elektromagnetycznych, a także wiele innych. Jeśli na danym terenie występują wymienione utrudnienia, to niemożliwym jest uzyskanie zgody na budowę domu. Warto o tym pamiętać jeszcze przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę.

Zachowanie odpowiedniej odległości

Dom musi znajdować się w określonej części działki. Istotnym jest, aby stosować się do zalecanych norm. Według przepisów prawa budynek mieszkalny musi znajdować się w konkretnej odległości od granicy działki budowlanej. W przypadku, gdy okna/drzwi skierowane są w stronę granicy posesji, to minimalna odległość wynosi 4 m. Jeśli ściana, która skierowana jest w stronę sąsiadującego budynku mieszkalnego nie posiada okien/drzwi, to odległość od granicy jest mniejsza i wynosi 3 m.
Należy jednak dodać, że istnieją wyjątki od powyższej reguły. W szczególnych przypadkach odległość od granicy może być mniejsza. Wynika to zwykle z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Często powodem mniejszych odległości są również niewielkie wymiary działki, gdzie stosowanie się do przepisów ogólnych jest niemożliwe. W takich sytuacjach odległość może być mniejsza niż 3 m, jednak nie większa niż 1,5 m.

Aleja Parkowa - domy i działki w Opolu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *